trgovina@kovinoprodaja.si

Pišite nam!

00

Cart

DomovSplošni pogoji nagradne igre Metabo kotni brusilnik

Splošni pogoji nagradne igre Metabo kotni brusilnik

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Kovinoprodaja d.o.o., Obrtniška ulica 33, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorjev nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

  • sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre,
  • izpolnijo obrazec za prijavo z vsemi zahtevanimi podatki

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 28. 3. 2022 od 07:30 ure do vključno 1. 5. 2022 do 23:59 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Glavna nagrada

Izplačilo nagrade v denarju ni možna. Organizatorji nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada je prenosljiva in jo lahko tudi podarite komurkoli.

Žrebanje

Nagrajence bomo izžrebali 3. 5. 2022 in ga objavili na naši spletni strani ter FB strani Kovinoprodaja Trebnje.

Vse sodelujoče v nagradni igri bomo obvestili o lokaciji in času žrebanja. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.kovinoprodaja.si in na FB strani Kovinoprodaja Trebnje.

Podelitev nagradne igre 

Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi.  Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki.  Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacije dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v 15 dneh po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bodo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizatorji, kot upravljavci zbirke osebnih podatkov, vodijo, vzdržujejo in nadzorujejo zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).  Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

  • Ime in priimek
  • E-mail

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator (Kovinoprodaja d.o.o., Obrtniška ulica 33, 8210 Trebnje) kot upravljavwc osebnih podatkov podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno za naslednje namene:

  • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
  • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
  • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Odgovornost 

Organizatorji nagradne igre ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pritožbe 

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail trgovina@kovinoprodaja.si. Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe 

Organizatorji si pridržujejo pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili.  Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorjev, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

V Trebnjem, 28. 3. 2022